BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

1/ Đ/c Nguyễn Độc Lập giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1976 – 1980 (Hiện nay đã về hưu, nguyên là Hiệu Trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi)

2/ Đ/c Lê Thị Kim Lan giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1980 – 1984 (Hiện nay đã về hưu, là Giáo viên môn Tiếng Anh Trường THPT Lý Tự Trọng).

3/ Đ/c Nguyễn Thị Thu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1984 – 1985 (Hiện nay đã mất).

4/ Đ/c Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1985 – 1987 (Hiện nay đã về hưu, nguyên là Hiệu Trưởng Trường THPT Hà Huy Tập).

5/ Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1987 – 1988 (Hiện nay đã về hưu, là Giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Lý Tự Trọng).

6/ Đ/c Nguyễn Tấn Trung giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1988 – 1990 (Hiện nay là Phó Giám đốc Sở thông tin và truyền thông Khánh Hòa, Thầy Nguyễn Mạnh Hùng làm cố vấn 1988 - 1989, Cô Hoàng Thị Nam Hà làm cố vấn 1989 - 1990)

7/ Đ/c Huỳnh Thanh Sơn  giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1990 – 1991 (Cô Phạm Thị Hoàng Yến làm cố vấn - Hiện nay là Giáo viên Trường Dân tộc nội trú Tỉnh).

8/ Đ/c Văn Phạm Tố Nga giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1992 – 1994 (Cô Lê Thị Kim Lan làm cố vấn).

9/ Đ/c Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường từ năm 1994 - 1995 (Cô Lê Thị Kim Lan làm cố vấn).

10/ Đ/c Lại Trần Khánh Trân giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường từ năm 1995 - 1996 (Cô Lê Thị Kim Lan làm cố vấn).

11/ Đ/c Lê Thị Thu Hiền giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường từ năm 1996 - 1997 (Cô Nguyễn Tôn Nữ Thu Trang và Trần Thị Thu Hà làm cố vấn).

12/ Đ/c Trương Minh Trình giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1997 – 10/2009 (Hiện nay là Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu Trưởng phụ trách Trường THPT Lý Tự Trọng).

13/ Đ/c Hồ Trí Nguyên giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ 10/2009 đến 10/2010 (Hiện nay là Giáo viên môn Tin học  Trường THPT Lý Tự Trọng).

14/ Đ/c Nguyễn Bạch Hải giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ 10/2010 đến 10/2013 (Hiện nay là Tổ trưởng chuyên môn Tổ Vật lý - KTCN.  Trường THPT Lý Tự Trọng).

15/ Đ/c Hồ Thị Thu Thủy giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ 10/2013 đến 10/2018 (Hiện nay là Ủy viên BCH Chi bộ Trường THPT Lý Tự Trọng).

16/ Đ/c Nguyễn Trần Bảo Huy giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ 10/2018 đến nay (Hiện nay là Giáo viên môn Hóa học,  Trường THPT Lý Tự Trọng).