ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI (THÁNG 12/2017)

ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHÓA XI.pdf