Thông tin chi tiết:
Cao Thành Hưng
Họ và tên Cao Thành Hưng
Ngày tháng năm sinh 30/07/1980
Giới tính Nam
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Sư phạm Địa lý
Điện thoại 0979796347
Email cthung.c3lttrong@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên Môn

0979796347

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều