Thông tin chi tiết:
Trương Minh Trình
Phó hiệu trưởng (Phụ trách nhà trường) Trương Minh Trình
Ngày tháng năm sinh 17/02/1969
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Sư phạm Ngữ văn
Mạng xã hội

0903558310

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều