Chi Ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi Ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020:

    Thông tin về Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020:

-  Bí thư Chi bộ : Đ/c Lê Tấn Sỹ. ( đã nghỉ hưu theo chế độ)

-  Phó Bí thư Chi bộ : Đ/c Trương Minh Trình.

-  Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hân.

- Chi ủy viên: Đ/c Cao Thành Hưng

- Chi ủy viên: Đ/c Hồ Thị Thu Thủy