Chi Ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015

Chi Ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015:

  • Thông tin về Chi ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015:

    -  Bí thư Chi bộ : Đ/c LÊ TẤN SỸ.

    -  Phó Bí thư Chi bộ : Đ/c Trương Minh Trình.

    -  Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hân.