Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Thu Thủy
UV BCH Chi bộ Hồ Thị Thu Thủy
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều