Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Thu Thủy
Họ và tên Hồ Thị Thu Thủy
Giới tính Nam
Chức vụ UV BCH Chi bộ
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều