Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hồng Minh
Họ và tên Lê Thị Hồng Minh
Giới tính
Chức vụ Tổ Trưởng CM
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều