Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hồng Minh
Tổ Trưởng CM Lê Thị Hồng Minh
Giới tính
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều