Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Mai
Họ và tên Nguyễn Thanh Mai
Giới tính Nam
Chức vụ TT CM
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều