Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Kim Chi
Họ và tên Huỳnh Thị Kim Chi
Ngày tháng năm sinh 16/01/1972
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều