Ban lãnh đạo
  • Nguyễn Ngọc Điệp
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội LHTNVN trường THPT Lý Tự Trọng