Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Thu Huyền
Họ và tên Đặng Thị Thu Huyền
Ngày tháng năm sinh 05/07/1981
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
'0905153158
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều