Thông tin chi tiết:
Nguyễn Bạch Hải
Họ và tên Nguyễn Bạch Hải
Ngày tháng năm sinh 25/05/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Trưởng
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
'0935250582
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều