Thông tin chi tiết:
Trần Thị Bảo Châu
Họ và tên Trần Thị Bảo Châu
Ngày tháng năm sinh 13/01/1976
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0984960009
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều