Thông tin chi tiết:
Trịnh Thị Hoài
Họ và tên Trịnh Thị Hoài
Ngày tháng năm sinh 25/10/1973
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
'0903378309
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều