Thông tin chi tiết:
Trương Minh Trình
Phó hiệu trưởng Trương Minh Trình
Ngày tháng năm sinh 17/02/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0903558310
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều