Thành tích nổi bật của Tổ Ngoại Ngữ

     Qua tất cả các thời kỳ, tổ Ngoại Ngữ luôn phấn đấu cao để đạt được các thành tích sau:

          - Năm học 2000-2001 là tổ Lao động tiên tiến xuất sắc được Sở Giáo dục khen.
          - Năm học 2001-2002 là tổ Lao động tiên tiến xuất sắc được Sở Giáo dục khen.
          - Năm học 2002-2003 là tổ Lao động tiên tiến xuất sắc được Sở Giáo dục khen.
          - Năm học 2003-2004 là Tổ Lao động tiên tiến được Tỉnh khen.
          - Năm học 2004-2005 là Tổ Lao động tiên tiến được Tỉnh khen.
         - Năm học 2004-2005 là Tổ Lao động tiên tiến được Tỉnh khen - Giấy khen 1196/2005 của             SGD&ĐT Tỉnh.
          - Năm học 2005-2006 là Tổ Lao động tiên tiến được Tỉnh khen - Giấy khen 378 Q Đ – SGD- ĐT
            ngày 19/7/2006.
          - Năm học 2006-2007 là Tổ Lao động tiên tiến xuất sắc được Tỉnh khen.
          - Năm học 2007-2008 là Tổ Lao động tiên tiến xuất sắc được Tỉnh khen.
          - Năm học 2008-2009 là Tổ Lao động tiên tiến xuất sắc được Tỉnh khen.

      Được như thế là nhờ tất cả các thành viên trong tổ đều làm việc với tinh thần tích cực, tự giác cao và luôn yêu thương giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ Trường giao. Các thành viên luôn nghiêm túc khi họp tổ, nhóm để nâng cao chuyên môn. Tất cả mọi việc được giao – từ chuyên môn đến các sinh hoạt ngoại khóa – đều được cả tổ chung tay góp sức hoàn thành xuất sắc.