Thông tin chi tiết:
Huỳnh Ngọc Thanh
Họ và tên Huỳnh Ngọc Thanh
Ngày tháng năm sinh 11/11/1963
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

0905179327

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều