Thông tin chi tiết:
Tố Nguyên
Họ và tên Tố Nguyên
Ngày tháng năm sinh 10/07/1968
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0169283860
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều