ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 2019 - 2020

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KÌ 2019 - 2020

1/ Đ/c: NGUYỄN NGỌC ĐIỆP - Bí thư CĐ

2/ Đ/c: HÀ THỊ HỒNG ANH - Phó Bí thư CĐ

3/ Đ/c: NGUYỄN THỊ HẢI HÀ - UV BCH CĐ

Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều