Cổng trường

Chiếc cổng trường có hai trụ xây,
Hai quả bóng chẳng khi nào lăn,
Cánh cổng sắt ngày hai lần đóng, mở,
Đón em vào, rồi lại tiễn em ra.
                 Chiếc cổng trường đó tự xa xưa,
                 Trăm trang sách, chẳng một dòng ghi lại,
                 Trăm tiết học chẳng giờ nào nhắc tới,
                 Chiếc cổng trường em gặp gỡ quanh năm.
Lớp lớn đi rồi, lớp nhỏ thay chân
Anh, chị chuyển trường, có các em nối tiếp,
Trước cổng trường, bé ngỡ ngàng hồi hộp,
Buổi đầu tiên lí nhí chào thầy.
                Chiếc cổng trường làm bạn với hàng cây
                Trải mưa, nắng cây mấy đời cho gỗ.
                Chiều thứ bảy, chiều nào không dọn cỏ
                Mà cỏ cứ dày lấn lối đường đi.
Chiếc cổng trường đứng đó bao năm,
Màu vôi sáng đã mấy lần sẫm tối,
Thầy của chúng em, chẳng bao giờ trẻ lại,
Như cổng trường dầu dãi với thời gian.

                                                 Hoàng Thị Thúy Hạnh
                               Cựu học sinh lớp 12C5 năm học 1994-1995