Lịch thi Học Kỳ II Năm học 2011-2012

 

Tháng 4/2012 :

  + K10,11 học bình thường theo Thời khóa biểu 

  + K12 : Ôn tập 6 môn thi TN theo chương trình HK2 (hết tuần thứ 14)

Từ 02/4 à 06/4 : Ôn tập Công dân , Công nghệ , Tin học  , Sinh học

                               Kiểm tra HK2 : Môn Thể dục

Thứ Bảy  (07/4/2012) : 14 giờ : Kiểm tra môn Công dân và Công nghệ

 

Thứ Tư  (11/4/2012) : Tiết 3,4 Kiểm tra môn Sinh học và Tin học             

               LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHỐI 12 (K10,11: nghỉ học ) 

 

Ngày

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

25/4

NGỮ VĂN (150’)

HÓA HỌC (60’)

26/4

NĂM

ĐỊA LÝ  (90’)

VẬT LÝ  (45’)

 

LỊCH SỬ (90’)

27/4

SÁU

TOÁN (150’)

TIẾNG ANH (60’)

     

 Tháng 5/2011 :

Từ 2/5 đến 24/5/2012 : K12 Ôn tập toàn chương trình lớp 12 thi Tốt nghiệp

 

Từ 2/5 đến 08/5/2012  : K10,11 : Ôn tập HỌC KỲ 2 và  K.Tra TD,QP                                

LỊCH THI HK2 K10,11 (K12 : học bình thường theo TKB )

 

Ngày

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

05/5

BẢY

Ktra : Tin học (Tiết 3)

 

09/5

T3,4: K10,11: CD +CN

 

10/5

NĂM

 

K10 : Ngữ văn + Địa lý

11/5

SÁU

 

K11 : Ngữ văn + Địa lý

12/5

BÀY

K10: Sinh học + L.SỬ

(Sau thi xếp HK tại lớp)

K11: Sinh học + L.SỬ

(Sau thi xếp HK tại lớp)

14/5

HAI

 

K10: Toán + Tiếng Anh

15/5

BA

 

K11: Toán + Tiếng Anh

16/5

 

K10 : Vật Lý + Hóa học

17/5

NĂM

 

K11 : Vật Lý + Hóa học