BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

1/ Đ/c Nguyễn Độc Lập giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1976 – 1980 (Hiện nay đã về hưu, nguyên là Hiệu Trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi)

2/ Đ/c Lê Thị Kim Lan giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1980 – 1984 (Hiện nay đã về hưu, là Giáo viên môn Tiếng Anh Trường THPT Lý Tự Trọng).

3/ Đ/c Nguyễn Thị Thu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường từ năm 1984 – 1985 (Hiện nay đã mất).

4/ Đ/c Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường t