Thông tin chi tiết:
Cao Thành Hưng
Phó hiệu trưởng Cao Thành Hưng
Ngày tháng năm sinh 30/07/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Sư phạm Địa lý
Điện thoại 0979796347
Email cthung.c3lttrong@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên Môn

0979796347

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều