Thông tin chi tiết:
Hồ Đại Nghĩa
Họ và tên Hồ Đại Nghĩa
Ngày tháng năm sinh 04/07/1993
Giới tính Nam
Trình độ Đại học sư phạm
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều