Thông tin chi tiết:
Lâm Nữ Huyền Trâm
Họ và tên Lâm Nữ Huyền Trâm
Giới tính
Chức vụ Tổ Trưởng CM
Trình độ Đại học sư phạm
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều