Thông tin chi tiết:
Lương Thị Công Thủy
Nhân viên kế toán (Tổ trưởng) Lương Thị Công Thủy
Giới tính
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều