Ban lãnh đạo
 • Diệp Thế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng
 • Nguyễn Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường - Chủ tịch Hội LHTNVN trường THPT Lý Tự Trọng
 • Võ Song Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
Tin tức
Tin đọc nhiều