Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Mỹ Trâm
Họ và tên Bùi Thị Mỹ Trâm
Ngày tháng năm sinh 21/04/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0975434228
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều