Thông tin chi tiết:
Lê Thị Đoan Thục
Họ và tên Lê Thị Đoan Thục
Ngày tháng năm sinh 05/10/1980
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng CM
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

0982510207

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều