Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lê Hoa
Họ và tên Nguyễn Thị Lê Hoa
Ngày tháng năm sinh 16/07/1966
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0982067111
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều