Thông tin chi tiết:
Trần Thảo Lam
Tổ Phó CM Trần Thảo Lam
Ngày tháng năm sinh 08/03/1982
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

0905497475

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều