Thông tin chi tiết:
Trần Thảo Lam
Họ và tên Trần Thảo Lam
Ngày tháng năm sinh 08/03/1982
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ Phó CM
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

0905497475

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều