Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Kim Tuyến
Họ và tên Đinh Thị Kim Tuyến
Ngày tháng năm sinh 28/05/1981
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0984991434
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều