Thông tin chi tiết:
Lâm Nữ Huyền Trâm
Tổ Trưởng Lâm Nữ Huyền Trâm
Ngày tháng năm sinh 13/03/1979
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0903574666
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều