Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Huệ
Họ và tên Nguyễn Minh Huệ
Ngày tháng năm sinh 10/11/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0986951007
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều