Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huệ
Họ và tên Nguyễn Thị Huệ
Ngày tháng năm sinh 28/10/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0976788099
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều