Thông tin chi tiết:
Phạm Kiều Hưng
Họ và tên Phạm Kiều Hưng
Ngày tháng năm sinh 10/01/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0914462452
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều