Thông tin chi tiết:
Bạch Trang Lâm
Họ và tên Bạch Trang Lâm
Ngày tháng năm sinh 14/12/1974
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0965154679
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều