Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hữu Nam
Họ và tên Nguyễn Hữu Nam
Ngày tháng năm sinh 13/09/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Trưởng
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0914184431
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều