Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Kiều Oanh
Họ và tên Đặng Thị Kiều Oanh
Ngày tháng năm sinh 02/06/1964
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
1686997324
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều