Thông tin chi tiết:
Lâm Thị Hải Triều
Tổ Trưởng Lâm Thị Hải Triều
Ngày tháng năm sinh 11/11/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0905577069
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều