Thông tin chi tiết:
Lê Đình Thái Hà
Họ và tên Lê Đình Thái Hà
Ngày tháng năm sinh 04/10/1975
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
905202808
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều