Thông tin chi tiết:
Lê Thị Ngọc Trâm
Họ và tên Lê Thị Ngọc Trâm
Ngày tháng năm sinh 06/01/1966
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
1644455797
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều