Thông tin chi tiết:
Mai Quang Kim Ngân
Họ và tên Mai Quang Kim Ngân
Ngày tháng năm sinh 25/01/1987
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
1688220303
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều