Thông tin chi tiết:
Nguyễn Lê Chi Lan
Họ và tên Nguyễn Lê Chi Lan
Ngày tháng năm sinh 14/11/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
983176713
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều