Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thụy Mỹ Nhung
Họ và tên Nguyễn Thụy Mỹ Nhung
Ngày tháng năm sinh 18/01/1977
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
1678833704
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều