Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trần Thanh Thủy
Họ và tên Nguyễn Trần Thanh Thủy
Ngày tháng năm sinh 19/03/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
982590262
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều