Thông tin chi tiết:
Huỳnh Ngọc Thanh
Họ và tên Huỳnh Ngọc Thanh
Ngày tháng năm sinh 11/11/1963
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ Tịch Công Đoàn
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0905179327
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều