Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Ái Hòa
Họ và tên Ngô Thị Ái Hòa
Ngày tháng năm sinh 10/10/1964
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Trưởng
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0905215608
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều