Thông tin chi tiết:
Nguyễn Nhật Niệm
Họ và tên Nguyễn Nhật Niệm
Ngày tháng năm sinh 01/02/1972
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
0905101993
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều