Thông tin chi tiết:
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi
Họ và tên Nguyễn Vũ Quỳnh Chi
Ngày tháng năm sinh 10/11/1965
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
01224432701
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều